Qatar All Bank Swift Code

Get Qatar All Bank Swift Code, Qatar Bank Name, Bank Location and Branch Name. The Swift Code of Qatar Bank will help you to Receive Money all over the World.

Bank or InstitutionCity Swift Code
ABU DHABI ISLAMIC BANKDOHAABDIQAQA
AHLI BANK QSCDOHAABQQQAQAAIR
AHLI BANK QSCDOHAABQQQAQADNB
AHLI BANK QSCDOHAABQQQAQA
AHLI BANK QSCDOHAABQQQAQAMER
AL KHALIJ COMMERCIAL BANKDOHAKLJIQAQA
AL ZAMAN EXCHANGE W.L.LDOHAALZAQAQA
ALFARDAN EXCHANGE LLCDOHAAFXQQAQA
ALJAZEERA EXCHANGE COMPANYDOHAAEXCQAQA
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQASAD
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQARD3
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQACTU
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQAINV
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQATSU
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQATRO
ARAB BANK PLCDOHAARABQAQA
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK (QATAR) LLCDOHAAJIBQAQA
BANK AUDI LLCAUDBQAQA
BARWA BANKDOHABRWAQAQA
BLOM BANK QATAR LLCDOHABLOMQAQA
BNP PARIBAS, DOHADOHABNPAQAQA
CITIBANK N.A.DOHACITIQAQA
DEUTSCHE BANK AGDOHADEUTQAQA
DLALA BROKERAGE LLCDOHADLBOQAQA
DOHA BANKDOHADOHBQAQADIS
DOHA BANKDOHADOHBQAQADIS
DOHA BANKDOHADOHBQAQASRB
DOHA BANKDOHADOHBQAQAWBB
DOHA BANKDOHADOHBQAQA
DOHA BANKDUKHANDOHBQAQADKB
DOHA BANKUMM SAIDDOHBQAQAUSB
DOHA SECURITIES MARKETDOHADSMDQAQA
FIRST GULF BANK QATAR FINANCIAL CENTREDOHAFGBMQAQA
HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITEDDOHABBMEQAQX
ICICI BANK LIMITED (QFC BRANCH)DOHAICICQAQACOP
ICICI BANK LIMITED (QFC BRANCH)DOHAICICQAQAGTS
ICICI BANK LIMITED (QFC BRANCH)DOHAICICQAQATMO
ICICI BANK LIMITED (QFC BRANCH)DOHAICICQAQA
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, LIMITEDDOHAICBKQAQACLR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, LIMITEDDOHAICBKQAQA
INTERNATIONAL BANK OF QATAR (Q.S.C.)DOHAIBOQQAQA
KUWAIT TURKISH PARTICIPATION BANK INC.DOHAKTEFQAQA
MASHREQ BANKDOHAMSHQQAQA
MASRAF AL RAYANDOHAMAFRQAQA
QATAR CENTRAL BANKDOHAQMAGQAQA
QATAR DEVELOPMENT BANKDOHAQIDBQAQA
QATAR FIRST INVESTMENT BANKDOHAQFIBQAQA
QATAR FOUNDATIONDOHAQFQFQAQA
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANKDOHAQIIBQAQA
QATAR INVESTMENT AUTHORITYDOHAGQICQAQA

Updated: 15/09/2016 — 9:35 AM